Bộ Tiếng Anh Oxford Discover Gồm 7 Levels

Bộ Tiếng Anh Oxford Discover Gồm 7 Levels
Bộ giáo trình dạy tiếng Anh mang tính thực tế, giúp phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, tư duy mà bất cứ học sinh nào cũng cần để thành công trong thế kỷ 21. Mỗi level của sách này sẽ gồm 5 cuốn, 7 levels: Từ Foundation đến 1-2-3-4-5-6. Teacher’s book.
Trong mỗi level gồm có: Workbook, Student Book, Picture Cards, Grammar Student Book, Audio, Video, Bài test sau mỗi phần.
Các con sẽ học bộ sách này trong vòng 3 – 4 năm.
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

chat-active-icon